Stress in het ziekenhuis

In november 2015 werd op Europees niveau gesproken over de aanpak van psychosociale risico’s van stress op de werkvloer in het ziekenhuis. Niet vreemd, want stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer één en artsen en specialisten hebben veel vaker burn-out klachten dan mensen met andere beroepen. Dokters in de frontlijn, zoals SEH artsen en chirurgen, hebben nog weer vaker te maken met burn-out dan bijvoorbeeld dermatologen.

Uit een groot onderzoek van de arbeidsinspectie blijkt dat er aardig wat fout gaat in de ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Nederland. De Arbeidsomstandighedenwet stelt dat de werkgever verplicht is maatregelen te nemen die zijn gericht op het voorkomen van psychische ziekten. Zo is de werkgever verplicht om het werk zoveel mogelijk aan te passen en in te regelen aan de persoonlijke eigenschappen van een werknemer. Hierdoor moeten de ziekenhuizen zorgen voor een evenwicht tussen belasting en belastbaarheid in fysieke en psychische zin.

Maar hoe zit het met de individuele verantwoordelijkheid van de dokter zelf? Trekt die tijdig aan de bel of stretcht die zich net zolang tot de rek eruit is? Het is bekend dat dokters zich niet snel ziekmelden, zij voelen zich verantwoordelijk voor hun patiënten en de extra belasting van hun collega’s. Ook het gevoel te falen is een belemmering in het actie nemen op stresssignalen. En soms zijn artsen bang voor stigmatisering en voor de mogelijk negatieve gevolgen van ziekzijn op hun carrièremogelijkheden.

Hoe staat het met jouw werkstress? Je kunt de test ‘Herken de druppel’ doen op: https://www.facebook.com/checkjewerkstress/app_382042151933513

Daan Koolstra