Programmacommissie


Om de kwaliteit en impact van elke opleiding van De Hele Dokter te waarborgen is er een programmacommissie. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke professionals die vanuit hun ervaring, achtergrond, kennis en expertise een toegevoegde waarde leveren aan opzet en kwaliteit van ons programma-aanbod.

 
 
Bart-van-Aken-150x150.jpg

Bart van Aken

Bart van Aken is sinds 1982 gynaecoloog en sinds 1992 tot en met 2017 werkzaam in het Flevoziekenhuis in Almere. Bart is een ervaren medisch specialist die zich hard maakt voor open, warme en menselijke communicatie met patiënten en collega’s. Hij typeert zichzelf als een coachende dokter die samen met de patiënt optimale keuzes maakt. Hij heeft vijf jaar deel uitgemaakt van de Raad van Bestuur en hij was van 2007 tot 2016 voorzitter van de vakgroep Gynaecologie en Verloskunde.

 
Mariska.png

Mariska Koster

Mariska Koster was vanaf 2001 longarts met aandachtsgebied oncologie. Sinds 2012 is ze senior medisch adviseur bij Zilveren Kruis Achmea. Deze overstap is mede ingegeven door de emotionele zwaarte van het vak: de vele slecht-nieuwsgesprekken die zij moest voeren eisten hun tol. Mariska breekt een lans voor professionele ondersteuning voor artsen die dagelijks met de dood te maken hebben. Als medisch adviseur heeft zij een landelijke taak in beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding op dossiers als chronische zorg, palliatieve zorg, oncologie en levenseindezorg.

 
Kofi-Kwarteng-Yeboah-150x150.jpg

Kofi-Kwarteng Yeboah

Kofi-Kwarteng Yeboah heeft als uitzendarts in 20 ziekenhuizen door het hele land gewerkt en daar ervaring opgedaan met de verschillende heersende culturen. Momenteel is hij werkzaam als anios op de SEH en Geriatrie. Begin 2016 is Kofi gestart met een verkorte opleiding specialist ouderengeneeskunde. Hij weet uit ervaring hoe het is om het contact met je eigen gevoel kwijt te raken en daarom ziet hij de leergangen van De Hele Dokter als een waardevolle aanvulling in het scholingsaanbod voor artsen.

 
0.jpg

Joost Lurvink

Na zijn opleiding tot huisarts volgde Joost nog de opleiding verpleeghuisgeneeskunde. Momenteel is hij werkzaam als specialist ouderengeneeskunde bij Treant Zorggroep en doceert hij aan de beroepsopleiding ouderengeneeskunde van VU Medisch Centrum in Amsterdam. Voor Joost is de problematiek die ten grondslag ligt aan het opzetten van De Hele Dokter herkenbaar, en daarom levert hij graag vanuit zijn eigen ervaring en werkveld een bijdrage aan de programmacommissie.

 
Annemarie-Kohne1-150x150.jpg

Annemarie Köhne

Annemarie Köhne is opgeleid tot klinisch, sociaal en GZ-Psycholoog. Zij heeft gewerkt bij Spoor6 GGZ en de BOSgroep en heeft ruime ervaring met het behandelen en trainen van kinderen, adolescenten en volwassenen. Naast deze activiteiten heeft Annemarie filosofie gestudeerd en onderwijs ontwikkeld en gedoceerd aan de Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam. Annemarie staat voor een hoge kwaliteit van zorg, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de zorgverlener een essentieel ingrediënt vormt voor optimale zorg.