VOOR ZIEKENHUIZEN & ZORGINSTELLINGEN

Programma Persoonlijk & medisch Leiderschap

 

ABAN accreditatie mogelijk

Ziekenhuizen en zorginstellingen worden geconfronteerd met grote veranderingen als e-health, oplopende zorgkosten, fusies, de rol van de zorgverzekeraars en steeds mondiger patiënten. Hierdoor groeit de noodzaak voor een duidelijke visie, moed en het vermogen om effectief om te gaan met weerstand en verandering. 

Daarnaast vragen deze ontwikkelingen een actieve en brede betrokkenheid van dokters bij de bedrijfsvoering, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Dit programma van De Hele Dokter helpt ziekenhuizen en zorginstellingen in het effectief meegroeien met de vele turbulente ontwikkelingen. 

 

 

Maatwerk programma
‘Persoonlijk & medisch leiderschap’

Speciaal voor medisch managers en dokters met bestuurlijke en leidinggevende taken ontwikkelen we persoonsgerichte programma’s die inspelen op de veranderende organisatie. Medisch managers delen samen met de ziekenhuismanager verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, kwaliteit, personeel, financiën, capaciteit, strategie en innovatie van de afdeling. Omdat artsen slechts beperkt zijn opgeleid voor deze rol is het verstandig dat binnen de organisatie alsnog te doen.

De Hele Dokter heeft zich gespecialiseerd in de persoonlijke en professionele groei van deze specifieke groep dokters. Onze maatwerkprogramma’s zijn erop gericht om het integraal of duaal management in de organisatie te versterken. Dat doen we onder meer door mensen in de organisatie met elkaar te verbinden. Als mensen elkaar kennen en beter begrijpen, wordt het makkelijker elkaar te vinden. Dat betekent niet dat de verschillen verdwijnen, maar wel dat informatie tijdiger en vaker wordt gedeeld. Er ontstaat meer ruimte voor wederzijds begrip en het wordt ‘gewoon’ om over de grens van de eigen afdeling heen te kijken. Vaak terugkerende onderwerpen zijn:

Zelfkennis, zelfreflectie en zelfsturing

Het dilemma van meerder petten: dokter & manager

Relatie en samenwerking met de ziekenhuismanager

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Inzicht in belangen en besluitvorming

Communicatie en bejegening

Omgaan met macht en weerstand

Hoe stuur je als professional je directe collega’s aan?Investering: op aanvraag.

Omdat geen organisatie hetzelfde is ontwikkelen we programma’s in samenspraak met onze opdrachtgevers. De investering hiervoor is dan ook afhankelijk van de doelstelling, duur en reikwijdte van het programma.

 

 

Dit levert het op
 

De groep dokters met management-, leidinggevende of bestuurlijke taken wordt gestimuleerd en gefaciliteerd in het ontwikkelen van (zelf)reflectie, persoonlijke groei en medisch leiderschap. Hun cruciale rol wordt breed erkend en gedragen.
 

Zij kunnen beter omgaan met strijdige belangen en zoeken sneller naar oplossingen in wederzijds belang.
 

Zij hebben een palet aan samenwerkingsvaardigheden ontwikkeld dat ten goede komt aan de organisatie.