Fuseren vanuit kracht

Constructief in gesprek met nieuwe collega’s

Circa 18 punten ABAN

Speciaal voor dokters die zich willen voorbereiden op een fusie of op samenwerken met nieuwe collega’s. Die zich realiseren dat voor het succes op de langere termijn (naast overeenstemming op inhoudelijke onderwerpen) persoonlijke verwachtingen, emoties en gevoeligheden een cruciale rol spelen.

Omdat geen organisatie hetzelfde is ontwikkelen we programma’s in samenspraak met onze opdrachtgevers. De investering hiervoor is dan ook afhankelijk van de doelstelling, duur en reikwijdte van het programma.

 

 

Een interactieve meerdaagse training

Geen betere voorbereiding op een toekomstig succesvolle samenwerking dan het doorleven van visie, ambitie en strategische keuzes. Stilstaan bij lessen uit het verleden, rolverdeling, kartrekkers en mandaat. Bouwen aan wederzijds vertrouwen, met aandacht voor angsten, vooroordelen en andere gevoeligheden. In deze driedaagse training maken jullie kennis met alle fases van het fusieproces, in zowel de boven- als onderstroom.

 

 

 Dit levert het jullie op
 

Je kent de fases van het fusieproces en weet waar je staat als groep. 

 

Je bent je bewust van persoonlijke opvattingen en overtuigingen en het mogelijke effect daarvan op de fusie en de toekomstige samenwerking.

 

Je hebt mogelijke valkuilen en kansen in beeld gebracht en weet hoe daarmee om te gaan.

 

Je leert zowel basale als meer complexe samenwerkingsvaardigheden en begint die toe te passen in de praktijk.

 

Je hebt een concreet stappenplan ontwikkeld voor de fusie en nieuwe samenwerking.

 

Deze programma's worden uitgevoerd door Ilse Ganzeboom
Teamcoach voor zorg & ziekenhuis
.

 

 

Meerdaagse teamtrainingen voor maatschappen, 
vakgroepen of groepspraktijken