teamcoaching

Van ‘los zand’ naar samenwerken vanuit
visie, resultaat en plezier.


Speciaal voor dokters die zich realiseren dat optimale samenwerking cruciaal is voor de kwaliteit van zorg, voor effectiviteit en efficiency. En niet te vergeten voor werkplezier en duurzame inzetbaarheid van mensen. Teamcoaching helpt om het beste naar boven te halen, met  waardering voor ieders kwaliteit, ervaring en bijzonderheden.
Thema’s waar we vaak mee werken:

Val ‘los zand’ en eilandjes naar een effectief en veilig team
Bouwen aan wederzijds vertrouwen
Angsten, vooroordelen en andere gevoeligheden
Elkaar aanspreken en waarderen
Visie, ambitie en strategische keuzes
De ongeschreven regels
Persoonlijke kwaliteiten versterken voor teamresultaat
Lessen uit het verleden

Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen we een globaal beeld schetsen van opzet, inhoud en kosten. Daarna volgt binnen enkele dagen een gespecificeerde offerte.