Dokters hebben behoefte aan niet-medische ontwikkeling

De wereld verandert, de zorg verandert, beide in rap tempo en dat heeft volop consequenties voor de medische beroepsgroep. De dokter van nu heeft te maken met een veeleisende omgeving, waardoor andere competenties dan de medisch-inhoudelijke steeds belangrijker worden. Opleidingsinstituut De hele dokter biedt geaccrediteerde leergangen opdat de dokter van nu opgewassen is tegen de eisen van deze tijd.

Wat is het probleem?

Het traditionele beeld van de -voornamelijk mannelijke- arts die dag en nacht in touw is voor zijn patiënten, de dokter die het hoofd koel houdt en vooral de rol inneemt van de professionele en ook wat afstandelijke deskundige, dat beeld is al een tijd aan het veranderen. En die verandering wordt door verschillende ontwikkelingen aangedreven.

Lees verder

Wat zijn de gevolgen?

De ‘nieuwe dokter’ wil wel opstaan, maar hij of zij ervaart nog van alle kanten weerstand en oppositie tegen een nieuwe invulling van de beroepsuitoefening met meer rust en aandacht in de contacten met de patiënten, betere en vruchtbaarder samenwerking met collega’s en vooral een betere zorg voor zichzelf. En dus daveren veel dokters maar door…

Lees verder

Een nieuw perspectief

de-hele-dokter-een-nieuw-perspectiefVeel signalen uit het veld laten zien dat de tijden aan het veranderen zijn, dat vooral onder jongere dokters een groeiend besef heerst dat het anders moet. Maar de aanpassingen in onder andere de opleiding lossen niet het hele probleem op. Naast organisatorische veranderingen zijn er initiatieven nodig die ingaan op het probleem ‘aan de binnenkant’.

Lees verder

Onze leergangen

de-hele-dokter-onze-leergangenAls je goed voor jezelf zorgt, kun je beter voor anderen zorgen.
Dit principe geldt natuurlijk ook voor dokters. Het doel van onze leergangen is om in je werk en je professionele functioneren meer eenheid te verkrijgen in denken, voelen, willen en doen.

Lees verder